Tarif de rezervare

Tariful de rezervare este în valoare de 4.50 RON indiferent de zona kilometrică, ori rangul trenului ( Regio - R / Regio Expres - RE) si 5.50 RON la trenurile Interregio -IR.

Tariful de rezervare se achită obligatoriu la trenurile Regio Expres (RE) si Interregio (IR).

Exceptii: 

1. La casele de bilete și în tren

- Pentru trenurile Regio Expres cu circulatie in relația București Nord - Buzău, București Nord - Roșiori, București Nord - Ploiești Sud și retur tariful de rezervare loc este optional pentru distanțele parcurse mai mici de 50 km.

2. La casele de bilete, în tren și online:

- Pentru trenurile Regio (R) si Regio Expres (R-E) de pe relatiile: Bucuresti Nord - Targoviste, București Nord - Pietroșița, Bucuresti Nord - Fetesti si retur tariful de rezervare este opțional;

- Serviciile operate cu autocare înlocuitoare pe ruta Cluj Napoca - Oradea circulă cu rezervare obligatorie, tariful fiind 1 RON.

Vă informăm că nu se fac rezervări telefonice. 

Reglementările proprii TFC la art. 12- Ocuparea şi rezervarea locurilor

din Regulamentul de transport pe căile ferate din România

 

Extras din Regulamentul de transport pe căile ferate din România- Art. 12. – Ocuparea şi rezervarea locurilor:

  1. Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasă şi serviciile asigurate prin legitimaţia sa de călătorie.

  2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimaţia de călătorie.

  3. Modalităţile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de operatorul de transport feroviar şi aduse la cunoştinţă publicului călător prin Mersul trenurilor de călători.

  4. În condiţiile stabilite prin Normele uniforme sau prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasă superioară, servicii superioare ori un tren de categorie superioară celor indicate pe legitimaţia de călătorie sau poate cere să i se modifice itinerarul, cu achitarea diferenţelor tarifare.

  5. Călătorul care nu poate obţine loc şi nu consimte să călătorească în picioare are dreptul să ceară restituirea contravalorii legitimaţiei de călătorie pentru parcursul neefectuat, amânarea călătoriei sau să plătească diferenţa pentru călătoria la o clasă superioară, conform prevederilor Normelor uniforme ori ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

  6. În cazul în care călătorul nu poate ocupa locul rezervat potrivit legitimaţiei de călătorie, agentul operatorului de transport feroviar este obligat să îi asigure alt loc, în limita locurilor disponibile din tren, conform prevederilor Normelor uniforme sau reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. În cazul în care nu i se poate asigura loc, se va restitui tariful tichetului de rezervare. Cererea de restituire a tarifului se adresează operatorului de transport feroviar.

  7. La trenurile fără regim de rezervare, în condiţiile Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, se pot rezerva compartimente întregi.

Extras din OMT 665/2007, cu modificările și completările ulterioare:

Norme Uniforme Călători 29

29.1. Pentru călătoria cu loc rezervat la trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul trebuie să posede legitimație de călătorie valabilă la rangul de tren respectiv, pentru clasa și relația pe care circulă și tichetul de rezervare a locului.

29.2. Când un călător utilizează mai mult de un tren cu regim de rezervare pentru deplasarea între stația de cale ferată de plecare și stația de calea ferată de destinație, se va tarifa câte un tichet de rezervare a locului pentru fiecare tren cu regim de rezervare la care se asigură loc rezervat.


Tipărire