Facilități

FACILITĂȚI ACORDATE

 

Nr.Crt Beneficiarul facilității Facilitatea Act normativ
1 Secretariatul de stat pentru problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 12 călătorii gratuite, dus-întors, clasa I, tren orice rang, cu:
*un singur însoțitor- circulă numai în prezența titularului,
*membrii de familie - pot circula fără titular
Legea 341/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare
2 Asociația foștilor deținuți politici din Romania 12 călătorii simple, gratuite, clasa I, tren de orice rang, cu:
*un singur sau mai mulți însoțitori - circulă numai în prezența titularului,
*soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoțită de o copie a actului de identitate a titularului - circulă fără titular
Decretul- Lege 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, completată cu legea 127/26 aprilie 2013
3 Luptător în rezistența anticomunistă (idem pct.2) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă beneficiază de:  
- drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 214 din 29 decembrie 1999
4 Persecutații pe motive etnice 6 călătorii gratuite, dus-întors, clasa I, tren orice rang, cu:
*un singur însoțitor - circulă numai în prezența titularului,
Legea 189/2000, completată cu legea nr. 367/2001
5 Veteranii de război și urmașii acestora 12 călătorii gratuite dus-întors sau 24 simple, la tren orice rang, clasa I,
  6 călătorii gratuite, dus-întors, sau 12 simple, clasa I sau clasa a II-a, după caz, tren orice rang, cu:
*Cu mai mulți însoțitori - circulă numai în prezența titularului
*Soțul/soția sau alte persoane mandatate să le reprezinte interesele - pe bază de procură autentificată - circulă fără titular
Legea 44/1994 cu modificarile ulterioare
6 Secretariatul de stat pentru persoanele cu handicap Persoanele cu handicap grav - 12 călătorii gratuite dus-întors, tren interregio cu regim de rezervare, clasa a II-a cu:                                                                                                                                                                                                  * însoțitorii ce pot călători numai însoțindu-l pe titular
* asistenții personali ce pot călători și singuri
Persoanele cu handicap accentuat - 6 călătorii gratuite dus-întors, cu tren interregio cu regim de rezervare, clasa a II-a și însoțitorii ce pot călători numai însoțindu-l pe titular.
Legea 448/2006, cu modificările ulterioare
7 Elevii

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

 

Se eliberează gratuit legitimaţii de călătorie tuturor categoriilor de tren, pentru tariful de rezervare, clasa a II-a, precum și abonamente lunare pentru elevi tuturor categoriilor de tren, clasa a II-a.

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 435/2020
8 Studenții

Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.
    

Se eliberează legitimaţii de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cât și abonamente lunare gratuite pentru studenţi cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a.

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 42 din 31.01.2017
9 Pensionarii 6 călătorii simple 50% reducere, tarif tren regio și interregio, clasa a II-a,
* în limita călătoriilor are dreptul și soțul/soția, nefiind necesară prezența titularului
Legea 147/2000, cu modificările și completările ulterioare și conform OUG 71/2004
10 Copiii până la vârsta de 5 ani Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimaţie de călătorie. OG 7/2005
11 Copiii până la vârsta de 10 ani împliniţi Reducere 50% din tariful de tren regio, interregio, la clasa 1 sau clasa a 2-a, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc şi tariful integral al tichetului. OG 7/2005

Tipărire