Facilități

FACILITĂȚI ACORDATE

 

Nr.Crt Beneficiarul facilității Facilitatea Act normativ
1 Secretariatul de stat pentru problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 12 călătorii gratuite, dus-întors, clasa I, tren orice rang, cu:
*un singur însoțitor- circulă numai în prezența titularului,
*membrii de familie - pot circula fără titular
Legea 341/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare
2 Asociația foștilor deținuți politici din Romania 12 călătorii simple, gratuite, clasa I, tren de orice rang, cu:
*un singur sau mai mulți însoțitori - circulă numai în prezența titularului,
*soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoțită de o copie a actului de identitate a titularului - circulă fără titular
Decretul- Lege 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, completată cu legea 127/26 aprilie 2013
3 Luptător în rezistența anticomunistă (idem pct.2) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă beneficiază de:  
- drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 214 din 29 decembrie 1999
4 Persecutații pe motive etnice 6 călătorii gratuite, dus-întors, clasa I, tren orice rang, cu:
*un singur însoțitor - circulă numai în prezența titularului,
Legea 189/2000, completată cu legea nr. 367/2001
5 Veteranii de război și urmașii acestora 12 călătorii gratuite dus-întors sau 24 simple, la tren orice rang, clasa I,
  6 călătorii gratuite, dus-întors, sau 12 simple, clasa I sau clasa a II-a, după caz, tren orice rang, cu:
*Cu mai mulți însoțitori - circulă numai în prezența titularului
*Soțul/soția sau alte persoane mandatate să le reprezinte interesele - pe bază de procură autentificată - circulă fără titular
Legea 44/1994 cu modificarile ulterioare
6 Secretariatul de stat pentru persoanele cu handicap Persoanele cu handicap au dreptul la călătorii gratuite simple, tren regio / regio expres / interregio cu regim de rezervare, clasa a II-a cu:                                                                                                                                                                                                  * însoțitorii ce pot călători numai însoțindu-l pe titular
* asistenții personali ce pot călători și singuri

Legea 448/2006, cu modificările ulterioare
7 Elevii

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

 

Se eliberează gratuit legitimaţii de călătorie tuturor categoriilor de tren, pentru tariful de rezervare, clasa a II-a, precum și abonamente lunare pentru elevi tuturor categoriilor de tren, clasa a II-a.

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 si HG 810/2023
8 Studenții

STUDENȚII în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (Legea nr.199/2023, cu modificările și completările ulterioare).

Acordarea facilităților la transport pentru studenți:

  • Studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de:
  • legitimații de călătorie cu 90% reducere la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare cu 90% reducere pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
  • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii cu 90% reducere, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.
  • Studenţii cu mențiuni speciale, beneficiază de:
  • legitimații de călătorie gratuite, inclusiv tarif de rezervare gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a;
  • abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a. 
Legea învăţământului superior nr. 199/2023 si HG 811/2023
9 Pensionarii 6 călătorii simple 50% reducere, tarif tren regio și interregio, clasa a II-a,
* în limita călătoriilor are dreptul și soțul/soția, nefiind necesară prezența titularului
Legea 147/2000, cu modificările și completările ulterioare și conform OUG 71/2004
10 Copiii până la vârsta de 5 ani Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimaţie de călătorie. OG 7/2005
11 Copiii până la vârsta de 10 ani împliniţi Reducere 50% din tariful de tren regio, interregio, la clasa 1 sau clasa a 2-a, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc şi tariful integral al tichetului. OG 7/2005

 


Tipărire