ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

    Pentru călătoria cu trenurile de călători aparţinând S.C. Transferoviar Călători, legitimaţiile de călătorie se pot obţine :

     a) de la ghișeele caselor de bilete TFC din staţiile de cale ferată: București Nord, Ploiești Sud, Buzău, Galați, Cluj Napoca, Titan Sud, Târgoviște, Oltenita.
     Termenul maxim de achiziționare cu anticipație este de 30 zile înainte de data efectuării călătoriei. La stabilirea termenului de anticipaţie se ia în calcul atât ziua curentă, cât şi ziua plecării trenului.
     Termenul minim de achiziționare de la casele de bilete este de 3 - 5 minute (în funcție de locația casei de bilete) înainte de ora de plecare a trenului din stația respectivă.
Programul de lucru al caselor de bilete, se poate vizualiza, accesând: https://transferoviarcalatori.ro/ro/pentru-calatori/puncte-achizitionare 
     Tipuri de legitimații emise: bilet întreg, bilet copil, bilete cu preț redus și gratuit (pentru beneficiarii de facilități pe calea ferată română) și anexe ale acestora( diferențe clasa, diferențe rang, tichete de rezervare), bilet câine, bilet bicicletă, recipisă de bagaje, abonament lunar(cu preț întreg și gratuit)și abonament săptămânal,bilet elev gratuit, bilet student (în baza Cardului Student prin care acestia își pot achiziționa online sau de la automatele de vânzare bilete cu reducere).

       În stațiile cu case de bilete aflate în timpul orelor de funcționare, beneficiarii de reducere sau gratuitate la transport sunt obligați să își procure legitimațiile de călătorie cu reducere sau gratuitate conform legislației în vigoare de la casele de bilete. În caz contrar, în tren, beneficiarii de reducere sau gratuitate la transport care nu prezinta legitimație de călătorie valabilă și documentele în baza cărora a fost obținută legitimația de călătorie cu reducere sau gratuitate conform legislației în vigoare, vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor suporta plata tarifelor de taxare în tren, altfel vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică.

     b) de la automatele de vânzare legitimații de călătorie, amplasate în stațiile de cale ferată: București Nord, Ploiești Sud, Buzău, Cluj Napoca, Aeroport H. Coandă (Otopeni).
     Termenul maxim de achiziționare cu anticipație este de 30 zile înainte de data efectuării călătoriei. Termenul minim de achiziționare a legitimaţiilor de călătorie este de 10 minute înainte de ora de plecare a trenului din acea stație.
    Tipuri de legitimații emise: bilet întreg, bilet copil, bilet gratuit elev și bilet gratuit/ 90% reducere student în baza CARD student, abonament lunar(cu preț întreg, gratuit pentru elevi și gratuit/ 90% reducere pentru studenți) și săptămânal.

   c) prin canalul de distribuție online (https://bilete.tfc-online.ro/vanzarebilete/loginuser.aspx)

      Termenul maxim de achiziționare cu anticipație este de 30 zile înainte de data efectuării călătoriei, iar termenul minim de achiziționare diferă in funcție de regimul de rezervare:

             * Pentru trenurile cu regim de rezervare,cumpararea biletelor TFC online se poate efectua pana cel mai tarziu cu o ora inainte de ora de plecare a primului tren din ruta.
             * La trenurile fara regim de rezervare a locurilor cumpararea biletelor se poate face pana cel mai tarziu cu 15 minute inainte de ora de plecare a primului tren din ruta.
             * Cumpararea abonamentelor TFC online se poate efectua pana cel mai tarziu la ora 23.59 a zilei anterioare inceperii valabilitatii abonamentului.

    Tipuri de legitimații emise: bilet întreg, bilet copil, bilet gratuit elev, bilet gratuit / 90% reducere student în baza CARD Student, abonament lunar(cu preț întreg, gratuit pentru elevi și gratuit/ 90% reducere pentru studenți) și săptămânal.

     d) din punctele de vânzare unde se eliberează doar abonamente de călătorie, de către agenții autorizați de către S.C. Transferoviar Călători, în intervalele stabilite și afișate pentru vânzarea abonamentelor de călătorie. Termenul maxim de anticipație este de maxim 30 zile înainte de începerea valabilității abonamentului.


     Punctele de vânzare stabilite pentru eliberarea abonamentelor de călătorie se află pe secțiile neinteroperabile, în următoarele locații:

- secția Galați-Bârlad: în stația Târgu Bujor și Berești Hm.

 

   e) de la personalul de tren care deserveşte trenurile Transferoviar Călători, astfel:


       e.1. la tarif de casă – tariful de transport la care se eliberează legitimaţii de călătorie când călătorii se urcă în tren din puncte de oprire ale trenurilor unde nu există case de bilete deschise sau programul caselor de bilete este suspendat(închis) temporar și solicită plata biletului imediat după urcare.

      Tipuri de legitimații emise: bilet întreg, bilet copil, bilet câine, bilet bicicletă, recipisă de bagaje, bilete gratuite pentru beneficiarii de facilități pe calea ferată și anexe ale biletelor( diferențe clasa, diferențe rang, tichete de rezervare).

      e.2. la tarif de taxare în tren, dacă, indiferent din ce motive, călătorul(obișnuit sau beneficiar de facilitate) care urcă în tren dintr-o stație unde casa de bilete este deschisă, NU şi-a procurat legitimaţie de călătorie în condiţiile prezentate la lit. a, b, c, exceptând cazul de la punct e.1..


      Tariful de taxare în tren este superior tarifului de casă (cu 4,00 lei, în plus față de tariful preț întreg „ calculat pe călător”, corespunzător distanţei kilometrice, la rangul de tren și clasa comercială utilizată, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, în cazul în care se dorește ocuparea unui loc.).Tipuri de legitimații emise: bilet taxare în tren.


      Tariful de taxare în tren se achită pentru distanța efectiv parcursă de călător, în cazul când acesta solicită eliberarea biletului imediat după urcarea în tren, în stațiile cu case de bilete deschise.


      Călătorii (obișnuiți sau beneficiarii de facilități) care sunt găsiti în tren după prima revizie a legitimațiilor de călătorie, că s-au sustras de la plata contravalorii călătoriei, fără a solicita imediat după urcarea în tren eliberarea biletului(preț întreg/redus/ gratuit) sunt obligați să plătească tariful de taxare în tren, pe întreaga distanță de circulație a trenului. Călătorii care refuză plata biletului vor fi excluși de la transport în prima stație din parcursul trenului, prevăzută sau nu cu oprire itinerarică.


     În toate cazurile, la achiziționarea legitimațiilor de călătorie, călătorul trebuie să verifice pe loc, dacă aceasta corespunde cerințelor sale și dacă a primit restul corect. Orice sesizare primită ulterior nu va fi luată în considerare.


    Legitimațiile de călătorie se pot achita, astfel:

  •  cu numerar:

• la toate casele de bilete;
• în tren;
• la punctele de vânzare deservite de agenți autorizați, prevăzute la punct d).

  •   cu card bancar:

• la casele de bilete din stațiile de cale ferată: București Nord, Ploiești Sud, Buzău, Galați, Cluj Napoca, Titan Sud, Târgoviște;
• prin canalele de distribuție: online și automate de vânzare;

• în tren.

  •  cu ordin de plată: doar pe bază de comandă fermă, convenție sau contract. Comenzile pentru legitimațiile de călătorie al căror tarif se achită cu Ordinul de plată vor fi înaintate Serviciului C.M.R.P., în termenele și condițiile stabilite de către S.C. Transferoviar Călători S.R.L.

     Termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie se pot modifica oricând dacă în condiţiile din exploatare se impune acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri.
    Modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie va fi adusă la cunoştinţa publicului călător cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte ca modificarea să-şi producă efectul, atât pe site-ul oficial al societății, cât şi prin afişare în trenuri și la punctele de emitere a legitimaţiilor de călătorie.
    În caz de forţă majoră modificarea termenelor maxime de vânzare cu anticipaţie se poate face fără preaviz cu notificarea pe site-ul oficial al societății.

 

 Studenții, în baza adeverinței eliberate de instituția de învățământ superior, nu își pot achiziționa bilete prin sistem on-line sau de la automatele de vânzare TFC, deoarece aceste adeverințe au diferite date de valabilitate, majoritatea nefiind eliberate pentru tot anul universitar în curs. Acești beneficiari își pot achiziționa legitimații de călătorie gratuite sau cu 90% reducere doar de la casele de bilete sau din tren, după caz, conform reglementărilor proprii TFC.

Pentru a putea beneficia de serviciile de achiziționare, în regim self service, prin internet și automate de vânzare bilete TFC, studentul trebuie să se prezinte mai întâi la una din casele de bilete TFC, pentru obținerea unei legitimații de autentificare și identificare a utilizatorului în sistemele de emitere legitimații de călătorie, denumită  “CARD Student TFC”, în baza căreia va putea achiziționa ulterior bilete.

Legitimația de autentificare și identificare a utilizatorului este valabilă pe an universitar. După începerea anului universitar următor, studentul trebuie să-și prelungeasca valabilitatea pentru “CARD Student TFC”.

Această legitimație de autentificare și identificare a utilizatorului având calitatea de student este nominală, netransmisibilă și NU este o legitimație de călătorie. Ea poate fi utilizată doar pentru achiziționarea biletelor de călătorie.

Pentru emiterea unei legitimații de autentificare și identificare CARD Student TFC” studentul trebuie să prezinte la casa de bilete următoarele documente:

  • legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar în curs și un act de identitate (carte de identitate sau paşaport).

După obținerea “CARD Student TFC”,  studentul își poate achiziționa legitimație de călătorie gratuită / 90% reducere prin sistem on-line și de la automatele de vânzare TFC, prin introducerea în câmpurile dedicate a următoarelor date de identificare:

  • Numărul înscris la rubrica „Id.”  de pe legitimația de autentificare și identificare a utilizatorului “ID Student TFC”.

 Exemplu:    Id. 00000035    se va introduce nr. 35

  • CNP (Personal code/National Identification Number) al deținătorului de “CARD Student TFC”.

În cazul pierderii/furtului unei legitimații de autentificare și identificare, titularul poate solicita la orice ghișeu TFC o nouă legitimație “ID Student TFC”. Emiterea pentru același utilizator a unei noi legitimații de autentificare și identificare va avea ca efect anularea în sistem a legitimației inițiale, declarată ca pierdută/sustrasă, nemaiputând fi utilizată.

În cazul cererii multiple, efectuată printr-o singură tranzacție, pentru un număr de maxim 6 studenți, la achiziționarea biletelor prin sistem online/automate de vânzare se va introduce pentru fiecare utilizator în parte: număr Id. (de pe legitimația de autentificare și identificare) și CNP.

Numele și prenumele, nr. legitimației de student, înscrise pe biletul TFC online, trebuie să corespundă cu cele înscrise în documentele prezentate în tren. Nr. legitimației de student înscrisă pe biletul- kiosk, trebuie să corespundă cu cele înscrise în documentele prezentate în tren.

Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare.

Legitimația de călătorie gratuită/redusa pentru studenți (biletul) este valabilă numai însoțită de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar în curs și un act de identitate (carte de identitate sau paşaport).

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studentul va prezenta legitimaţia de călătorie (biletul), legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs și un act de identitate. Studenții care nu prezintă documentele solicitate vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie și vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.

 

Reglementări privind admiterea și excluderea de la transport

Extrase din:

Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România (RT), aprobat prin O.G. nr. 7/2005, republicată,
• Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România (NUC), aprobate prin OMT nr. 655/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
• Reglementările Proprii ale S.C. Transferoviar Călători (RP TFC),


RT: ARTICOLUL 9 Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea condiţionat
(1) Sunt admişi la transport călătorii care posedă legitimaţii de călătorie valabile la trenul, ruta şi clasa alese pentru călătorie.
(2) Sunt excluşi de la transport călătorii care nu respectă prezentul regulament şi dispoziţiile operatorului de transport feroviar, făcute publice.

Norme Uniforme Călători 91
Operatorii de transport feroviar de călători pot stabili prin reglementări proprii alte modalităţi de admitere la transport a călătorilor.

Norme Uniforme Călători 10
Călătorul fără legitimaţie de călătorie care refuză plata imediată a tarifelor de taxare în tren este exclus de la transport, fiind coborât în prima staţie de cale ferată în care trenul are oprire itinerarică, întocmindu-i-se proces-verbal de contravenţie pentru distanţa deja parcursă.

RP TFC la NUC 91: Prin legitimație de călătorie „valabilă” se înțelege legitimația de călătorie care este emisă cu valabilitate pe relația, clasa, trenul și data efectuării călătoriei, în conformitate cu prevederile din prezentele Reglementări.
Sunt admişi la transport, cu trenurile aparţinând S.C. Transferoviar Călători SRL, călătorii care posedă legitimaţii de călătorie, valabile la trenul, pe relaţia şi data efectuării călătoriei.


Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este supus la plata tarifelor de transport, eventual la plata diferenţelor la nivelul tarifului de taxare în tren, potrivit prevederilor din prezentele Reglementări, achitarea sumelor făcându-se la personalul de tren.


Călătorii care nu prezintă în tren o legitimație valabilă, și nu au solicitat-o din timp personalului de tren, imediat după urcarea în tren, vor achita tariful de taxare în tren, la rangul și pentru toată distanța de circulație a trenului respectiv(distanța prevăzută în Mersul trenurilor de călători, publicat şi afişat). Beneficiarii de facilități pe calea ferată română îți pierd dreptul la reducere și vor fi tratați ca orice alt călător, în acest caz.


Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare, la cerere, angajaților împuterniciți în acest scop.


RP TFC la NUC 10: Călătorul fără legitimaţie de călătorie care refuză plata imediată a tarifelor de taxare în tren este exclus de la transport, fiind coborât în prima staţie de cale ferată, cu sau fără oprire itinerarică în parcursul trenului. În acest caz, călătorul va achita biletul pentru distanța parcursă până în acel moment la tariful de taxare în tren.


Personalul TFC nu este autorizat să emită proces-verbal de contravenție. În cazuri speciale acesta poate solicita intervenția organelor de poliție TF pentru identificarea contravenienților din tren, caz în care se vor urma procedurile legale stabilite de organele competente în acest sens.


Persoanele excluse de la transport nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.


Tipărire