RESTITUIREA, AMANAREA, ANTICIPAREA

R E S T I T U I R E A   L E G I T I M A Ţ I I L O R   D E   C Ă L Ă T O R I E

A M Â N A R E A,  A N T I C I P A R E A   C Ă L Ă T O R I E I

Extras din Regulamentul de transport pe căile ferate din România NUC

Norme Uniforme Călători 24

24.1. Amânarea călătoriei impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie, în termen de cel mult o oră după plecarea trenului pentru care aceasta a fost emisă, la agentul operatorului de transport feroviar de călători, pentru obţinerea vizei aferente.

Norme Uniforme Călători 25

Renunţarea la călătorie impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului din staţie, la ghişeul special afectat pentru aceasta, din staţie sau agenţie de voiaj sau la agentul operatorului de transport feroviar de călători/şeful agenţiei de voiaj, pentru obţinerea vizei aferente.

Norme Uniforme Călători 48

48.1. După expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe baza de cerere scrisă, la care se anexează legitimaţia, vizată sau nu de neutilizare – după caz, precum şi un act oficial din care să rezulte că persoana respectivă a fost în imposibilitate de a se prezenta la timp, pentru aplicarea vizei de neutilizare sau pentru solicitarea restituirii, din cauză de boală, accident, a fost reţinută de autorităţi sau din alte asemenea cauze.

Norme Uniforme Călători 31

31.2. De asemenea, în cazul în care călătorul doreşte să călătorească cu un tren care circulă înainte de trenul pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul să ceară viza pentru anticiparea călătoriei, indiferent de data pentru care aceasta a fost emisă. 

  

CMS Design - Joomla Wordpress Templates